İpucu

Sürveyan nedir


Sürveyan, inşaat imalatları sırasında yapılan çalışmaların güvenlik ve çalışma düzeninin şartnamelere uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetleyen teknik örgüt elemanına denir.

Sürveyan nedir

Diğer bir tanımla sürveyan, inşaat işlerinin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmasından sorumlu olan fen adamlarına denilmektedir.

Sürveyanlar, aldıkları eğitimlerle teknik öğretmen, yüksek tekniker, teknisyen, tekniker gibi unvanlara sahip olabilmektedir. Herhangi bir üniversitede sürveyan olmak için bir bölüm bulunmamaktadır.

SÜRVEYANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bir inşaatta işlerin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için sürveyanlara büyük görev düşmektedir.

Sürveyanlar, görevli oldukları şantiyede her şeyin kurallara uygun yapılıp yapılmadıklarından sorumlu tutulan kişilerdir. Diğer çalışanları kontrol edip yapılan iş ve eylemlerin kurallara uygun olup olmadığını denetlemekte ve üstlerine bu konuda rapor vermektedir.

  • İş güvenliğine uyulduğunu kontrol etmek
  • Mimar ve mühendislere yardımcı olmak
  • İnşa edilecek yapıların ruhsatlarına imza atmak
  • İnşaatın tesisat, imalat, tadilat ve tamiratından sorumlu olmak

Sürveyan nedir #1

NASIL SÜRVEYAN OLUNUR

Sürveyan olarak inşaat alanlarında görev yapabilmek için öncelikle teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen unvanlarına sahip olmanız gerekmektedir.

Bunun yanı sıra en az lise mezunu olmak ve 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi almak gerekmektedir.

Sürveyanlar, inşaatlardaki genel işleyişten sorumlu tutulmaktadır. Tüm inşaat alanında görev yapmaları ve düzenli olarak kontrollerde bulunmaları gerektiğinden oldukça zor bir meslektir.

SÜRVEYAN ÇALIŞMA ALANLARI

Sürveyanlar DSİ, TCDD gibi kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir