Music Video YouTube

EL-ĞAFÛR, EL-ĞAFFÂR VE EL-ĞAFÎR | ENES YELGÜN mp3 download indir – video download indir – mp4 download indir

EL-ĞAFÛR, EL-ĞAFFÂR VE EL-ĞAFÎR | ENES YELGÜN

El-Esmau’l Husna dersleri El-Ğafûr, El-Ğaffâr, El-Ğafîr ismi ile devam ediliyor.

El-Ğafûr, El-Ğaffâr ve El-Ğâfir ne demektir?
El-Ğafûr, El-Ğaffâr ve El-Ğâfir İsimlerinin Anlamı
Günahları çokça bağışlayan, kulu günahın dünya ve ahiret etkisinden koruyan Allah, demektir.

El-Ğafûr, El-Ğaffâr ve El-Ğâfir Hakkında Genel Bilgiler
El-Ğafûr, El-Ğaffâr ve El-Ğâfir, Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. Bu isimler, “ğa-fe-ra/ğufran” kökünden türemiştir. Kelimenin kök anlamı, setretmek ve örtmektir.

Genelde bir şeyi pislikten korumak için örtmek anlamında kullanılır…
Şer’i anlamda ise Allah’ın (cc) kulu azaptan korumak için (bağışlamasıyla) örtmesidir.

Kur’ân bu kökten Allah için üç ayrı isim kullanır. Bu üç ismin toplamı yüze yakın yerde Allah (cc) için varid olur.

El-Ğâfir, biri müfred/tekil, biri cemi/çoğul olarak iki (2) defa geçer. Mutlak olarak Allah’ın (cc) bağışlamasına delalet eder.
El-Ğaffâr, beş (5) ayrı ayette yer alır. Mübalağalı ism-i faildir. Allah’ın çokça bağışladığına delalet eder.
El-Ğafûr, doksan bir (91) yerde varid olur. Bu isimde bağışlamanın Allah (cc) için sabit bir sıfat olduğuna ve O’nun çokça bağışladığına delalet eder.

@Allah @ElEsmaulHusna @Ahlak

  Format Kalite İndir
  MP4 360p
  MP4 480p
  MP4 720p
  MP4 1080p
  MP3 Sadece Ses

Bir Cevap Yazın