Music Video YouTube

Çün sana gönlüm – Hakkı seven aşıkların / Niyazi Mısri / Ahmet Özhan mp3 download indir – video download indir – mp4 download indir

Çün sana gönlüm mübtelâ düştü
Derd ü gam bana âşinâ düştü

Zühd ü takvâya yâr idim evvel
Aşk ile benden hep cüdâ düştü

Vâiz eydür gel aşkı terk eyle
N’ideyim sabrım bî-vefâ düştü

Nice tek etsin aşkı şol âşık
Ana karşı sen meh-likâ düştü

Vechini görsem dağılır aklım
Zülfün ana çün muktedâ düştü

Kim seni buldu kendi yoğ oldu
Valsına ey dost cân-bahâ düştü

Aşka uşşâkın dâvet etmişsin
Cân kulağına ol sadâ düştü

Bu Niyazî’nin hiç vücûdunda
Zerre komadı hep yakadüştü

  Format Kalite İndir
  MP4 360p
  MP4 480p
  MP4 720p
  MP4 1080p
  MP3 Sadece Ses

Bir Cevap Yazın