MusicVideoYouTube

Ahmet Özhan – Yüce Sultanım mp3 download indir – video download indir – mp4 download indir
Ahmet Özhan / Ateş-i Aşk – Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri Vol.2
Suzidil ve Neva Makamında İlahiler –
Yapım: Yky Müzik 1998
Solist ve Genel Yönetmen : Ahmet Özhan
Yönetmen : İhsan Özer Tonmaister : Sıtkı Acim

Suzidil İlahi – Yüce Sultanım
Beste: Hafız Mehmed Zekai Dede Efendi ( 1825-1897 )
Usul : Hafif
Güfte : Yunus ( 1240 ? – 1320 ? )

Yüce Sultanım
Derde Dermanım
Bedende Canım
Hu demek ister

Ey derde derman
V’ey gani Subhan
Bedende bu can
Hu demek ister

Alimsin alim
Bilirsin halim
Ağzımda dilim
Hu demek ister

Yunus postunda
Gönül dostunda
Sırat üstünde
Hu demek ister

Koro : Ayhan Çağlı, Bahri Güngördü, Gürhan Yaman, Hüseyin Tuncel, Mustafa Özoruç, Suat Ulutaş, Uğur Altınok, Veysel Dalsaldı, Yahya Soyyiğit

Ney : Hakan Alvan
Kemençe: Sertaç Tezeren
Rebab: M. Refik Kaya
Kanun: Gökhan Çağlı
Tambur: Özata Ayan
Ud: Bülent Selçuk
Viyolonsel : Günay Uysal
Kudüm: Nizamettin Yıldırım
Bendir: Serdar Bişiren
Halile: Oktay Özerden

Tasavvuf ve Musiki
Tasavvuf, taassup düşüncesine göğüs geren, beşeri zevki ilahi zevk derecesine çıkaran, bu iki zevkin imtizacını sağlayan bir düşünce…Bir düşünce olmaktan çok bir yaşayış, bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzı ile, Hakk’a ulaşma yolunda mesafe alınır.
Tasavvuf hayatının dış yüzünde göze çarpan en belirli hususiyet, san’ ata olan bağlılıktır. Cenab-ı Hakkın ”Mubdi” ( ibda edici, bedii eser yaratıcı) sıfatının tecellisi olan güzel san’ atların her koluyla, tasavvuf ehli ilgilidir. Mesela bir Mevlevi mukabelesinin koreografisi, asırlardan beri tasavvuf ehlinin ince ve yüksek san’ at imbiğinden geçerek bugünkü ulaşılmaz derecesine erişmiştir. Bu: güzel yazıdan mimariye, musikiden sedefkarlığa şiirden raksa kadar hep böyledir.
Tasavvuf hayatında san’ at bir gaye değildir. ”Ayin-i Evliyaullah ” denilen tasavvuf ayin ve merasimlerde yer alan en geniş manasıyla dans, en yüksek manasıyla musiki ve edebiyat, burada bir gaye olmayıp, kişiyi Hakk’a çekmek, Hak için ve Hak Yolunda tuzağa düşürmek maksadıyla kullanılan bir vasıtadır. Musiki ile raks ile, hatta giyim tarzı ile kişinin göz ve kulağına hitap etmek ve böylece her insan da yaratılıştan var olan estetik duyguları harekete geçirerek kişideki beşeri zevki, ilahi zevk derecesine yükseltmek.. İşte tasavvuftaki san’ attan gaye budur. Çünkü tasavvufun kendi gayesi ancak ve ancak ”Hak” tır.
Güzel san’ atların İçinde musiki, tasavvuf ehlinin çok kullandığı bir vasıtadır. Çünkü; ruhlar yaratıldığında, Yaratıcı tarafından ”Elestü Bi Rabbiküm – Ben Rabbiniz değil miyim” diye hitap olundu ve ruhlar ” Kalu, bela ( evet dediler)” ve bu ilahi, Rabbani hitab ile mestoldular. O, hiçbir şeyle izah edilemeyecek, hiçbir şeyden hissedilemeyecek, beşer olarak anlatılması mümkün olmayan, ancak yaşanan ve duyulan bir Rabbani musiki idi. Kainatın sonunda da musiki var: Sur-ı İsrafil … Allah (c.c.) cesetlere ‘Kalkın mahşer yerinde toplanın’ diyebilirdi. Böyle demeyecek; mahşeri, musiki ile yani ” ses” ile, İsrafil’in suru ile ilan edecek..
İşte bunlar bir takım işaretlerdir ki ancak ehline malumdur. Bu işaretleri hakkıyla idrak edenlerden olan Hazret-i Mevlana’da Mesnevi’ sine Bişnevin ney ( Dinle bu neyi ) diye başlayarak; dinlemenin, işitmenin, sesin, yani, musikinin ehemmiyetini belirtmiştir.
Dinin bir ”mükellefiyet”, bir de muhabbet yönü vardır. Mükellefiyetlerimizin nasıl ifa edileceğini din alimleri öğretirler. Bu yolda ki muhabbetimizi, hatta aşkımızı nasıl izhar edeceğimiz ise tasavvuf yolu bize gösterir. Aşkı dile getirmekte musikinin ne kudretli bir vasıta olduğu da aşikardır. İşte bunlardan dolayı Hak aşıkı tasavvuf ehli, musiki ile hem – haldirler.

T.C. Kültür Bakanlığı
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

” Video Müzik ”

Kanalımıza ABONE OLMAYI ve BİLDİRİMLERİ AÇMAYI unutmayın..

Youtube : https://www.youtube.com/c/videomuzik

●Facebook : https://facebook.com/videomuziktv

●Instagram : https://instagram.com/videomuziktv

●Twitter : https://twitter.com/videomuziktv

#ateşiaşk
#yüce-sultanım
#ahmetözhan

  Format Kalite İndir
  MP4 360p
  MP4 480p
  MP4 720p
  MP4 1080p
  MP3 Sadece Ses


İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu