MusicVideoYouTube

Ahmet Özhan – Vücudum şehrini seyran eyledim mp3 download indir – video download indir – mp4 download indirAhmet Özhan / Ateş-i Aşk – Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri Vol.3
Çeşitli Makamlarda Nefesler
Yapım: Yky Müzik 1998

Solist ve Genel Yönetmen : Ahmet Özhan
Yönetmen : İhsan Özer Tonmaister : Sıtkı Acim

Hüseyni Nefes ( vücudum şehrini seyran eyledim )
Beste: ?
Usul : Ağır Düyek
Güfte : ?

Vücudum şehrini seyran eyledim
Didar ile muhabbete aşk olsun.
Heman bir nesnede kaldı nazarım
Didar ile muhabbete aşk olsun

Hakla olur âşıkların her işi
Hakir görme bunda fakir dervişi
Pirim “Hatayi”dir cümlenin başı
Didar ile muhabbete aşk olsun.

Koro :
Bahri Güngördü, Hüseyin Tuncel, Suat Ulutaş, Uğur Altınok, Yahya Soyyiğit, Cihat Hırçın, Eray Mescioğlu, Erhan Engin,

Ney : Bülent Özbek
Kemençe: Sertaç Tezeren
Rebab: M. Refik Kaya
Kanun: Gökhan Çağlı
Tambur: Özata Ayan
Ud: Sedat Başar
Viyolonsel : Günay Uysal
Kudüm: Nizamettin Yıldırım
Bendir: Serdar Bişiren
Halile: Oktay Özerden

Tasavvuf ve Musiki
Tasavvuf, taassup düşüncesine göğüs geren, beşeri zevki ilahi zevk derecesine çıkaran, bu iki zevkin imtizacını sağlayan bir düşünce…Bir düşünce olmaktan çok bir yaşayış, bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzı ile, Hakk’a ulaşma yolunda mesafe alınır.
Tasavvuf hayatının dış yüzünde göze çarpan en belirli hususiyet, san’ ata olan bağlılıktır. Cenab-ı Hakkın ”Mubdi” ( ibda edici, bedii eser yaratıcı) sıfatının tecellisi olan güzel san’ atların her koluyla, tasavvuf ehli ilgilidir. Mesela bir Mevlevi mukabelesinin koreografisi, asırlardan beri tasavvuf ehlinin ince ve yüksek san’ at imbiğinden geçerek bugünkü ulaşılmaz derecesine erişmiştir. Bu: güzel yazıdan mimariye, musikiden sedefkarlığa şiirden raksa kadar hep böyledir.
Tasavvuf hayatında san’ at bir gaye değildir. ”Ayin-i Evliyaullah ” denilen tasavvuf ayin ve merasimlerde yer alan en geniş manasıyla dans, en yüksek manasıyla musiki ve edebiyat, burada bir gaye olmayıp, kişiyi Hakk’a çekmek, Hak için ve Hak Yolunda tuzağa düşürmek maksadıyla kullanılan bir vasıtadır. Musiki ile raks ile, hatta giyim tarzı ile kişinin göz ve kulağına hitap etmek ve böylece her insan da yaratılıştan var olan estetik duyguları harekete geçirerek kişideki beşeri zevki, ilahi zevk derecesine yükseltmek.. İşte tasavvuftaki san’ attan gaye budur. Çünkü tasavvufun kendi gayesi ancak ve ancak ”Hak” tır.
Güzel san’ atların İçinde musiki, tasavvuf ehlinin çok kullandığı bir vasıtadır. Çünkü; ruhlar yaratıldığında, Yaratıcı tarafından ”Elestü Bi Rabbiküm – Ben Rabbiniz değil miyim” diye hitap olundu ve ruhlar ” Kalu, bela ( evet dediler)” ve bu ilahi, Rabbani hitab ile mestoldular. O, hiçbir şeyle izah edilemeyecek, hiçbir şeyden hissedilemeyecek, beşer olarak anlatılması mümkün olmayan, ancak yaşanan ve duyulan bir Rabbani musiki idi. Kainatın sonunda da musiki var: Sur-ı İsrafil … Allah (c.c.) cesetlere ‘Kalkın mahşer yerinde toplanın’ diyebilirdi. Böyle demeyecek; mahşeri, musiki ile yani ” ses” ile, İsrafil’in suru ile ilan edecek..
İşte bunlar bir takım işaretlerdir ki ancak ehline malumdur. Bu işaretleri hakkıyla idrak edenlerden olan Hazret-i Mevlana’da Mesnevi’ sine Bişnevin ney ( Dinle bu neyi ) diye başlayarak; dinlemenin, işitmenin, sesin, yani, musikinin ehemmiyetini belirtmiştir.
Dinin bir ”mükellefiyet”, bir de muhabbet yönü vardır. Mükellefiyetlerimizin nasıl ifa edileceğini din alimleri öğretirler. Bu yolda ki muhabbetimizi, hatta aşkımızı nasıl izhar edeceğimiz ise tasavvuf yolu bize gösterir. Aşkı dile getirmekte musikinin ne kudretli bir vasıta olduğu da aşikardır. İşte bunlardan dolayı Hak aşıkı tasavvuf ehli, musiki ile hem – haldirler.

T.C. Kültür Bakanlığı
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

” Video Müzik ”

Kanalımıza ABONE OLMAYI ve BİLDİRİMLERİ AÇMAYI unutmayın..

Youtube : https://www.youtube.com/c/videomuzik

●Facebook : https://facebook.com/videomuziktv

●Instagram : https://instagram.com/videomuziktv

●Twitter : https://twitter.com/videomuziktv

  Format Kalite İndir
  MP4 360p
  MP4 480p
  MP4 720p
  MP4 1080p
  MP3 Sadece Ses

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Değerli okuyucu, cihazınızda reklam engelleyici / ad block algılandı. Web sitemizdeki reklamlara izin vererek katkıda bulunabilirsiniz.